Hasiera / Inicio

Nerbioi Ibaizabal eskualdean gazteen errealitatearen azterketa-diagnostikoa

Zeren inguruko iritzia eman dezaket?

Zure interesei, beharrei, kezkei… buruz. Zure herria gazteriarentzat erakargarriago bihurtzeko bertan hobe daitekeenari buruz… Zuretzat interesgarriak izan daitezkeen baliabideei, zerbitzuei edo programei buruz… Aisialdiaz, enpleguaz, ekintzailetzaz, emantzipazioaz… Horri guztiari eta askoz gehiagori buruz!

Zergatik da garrantzitsua?

Zu zarelako zure udalerriko gazteen beharrei, interesei, kezkei edo desioei buruzko iritzia emateko pertsona egokiena… Zure udalerria hobetzen eta udalerriari gazteentzako aukera berriak eskaintzen lagun diezaiokezulako.

 


 

¿Sobre qué puedo opinar?

Sobre tus intereses, tus necesidades, tus preocupaciones… Sobre lo que se podría mejorar en tu pueblo para hacerlo más atractivo para la juventud… Sobre los recursos, servicios o programas que pueden ser de interés para tí… Sobre el ocio, el empleo, el emprendizaje, la emancipación… ¡Sobre esto y mucho más!

¿Por qué es importante?

Porque tú eres la persona más apropiada para opinar sobre las necesidades, los intereses, las preocupaciones o los deseos de las y los jóvenes de tu municipio… Porque tú puedes hacer que tu municipio mejore y ofrezca nuevas alternativas para las y los jóvenes.

Ideiaren jatorria/Origen de la idea

Nondik sortu da ekimena?

Proiektu hau Nerbioi Ibaizabal eskualdeko udalek (Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Urduña, Orozko, Ugao, Zaratamo eta Zeberio) gazteei zuzendutako sustapen-ekimenak (batez ere, enpleguarekin lotutakoak) garatzeko partekatzen duten interesa dela eta sortu zen.

Proiektua Bizkaiko Foru Aldundiak udal horiekin hitzartuta duen eta 2012 ingurutik “GAZTEDI NERBIOI IBAIZABAL” proiektuaren ezarpenaren bidez garatzen ari diren “GAZTEDI BIZKAIA” proiektuaren barruan sartuta dago.

Animatu zure ideiak beste gazte batzuekin eta udalerriko gizarte-eragile ugarirekin partekatzera. Hala, gazteentzako aukera berriak eta hobeak eraiki ahal izango ditugu.

Zure esku dago! Animatu eta hartu parte!


¿De dónde surge esta iniciativa?

Este proyecto surge del interés compartido de los ayuntamientos de la Comarca de Nerbioi Ibaizabal (Arrigorriaga, Arakaldo, Basauri, Etxebarri, Galdakao, Orduña, Orozko, Ugao-Miravalles, Zaratamo y Zeberio) por llevar a cabo iniciativas de promoción dirigidas a la población joven, especialmente en el ámbito del empleo.

Se enmarca dentro del proyecto “GAZTEDI BIZKAIA” que la Diputación Foral de Bizkaia tiene conveniado con dichos ayuntamientos y que viene desarrollándose desde 2012 mediante la implementación del proyecto “GAZTEDI NERBIOI IBAIZABAL”

Anímate a compartir tus ideas con otros jóvenes y con diferentes agentes sociales del municipio y así construir nuevas y mejores alternativas para la población joven.

¡Está en tus manos! ¡Anímate y participa!

 

Nola har dezaket parte?/¿Cómo puedo participar?

INKESTA BITARTEZ EDO TALDE EZTABAIDEN BITARTEZ PARTE HARTZEKO PROZESU PARTEHARTZAILEA AMAITU DA. MILA ESKER GUZTIOI!

Bete galdetegi erraz hau
Zure erantzuna lagungarria da. Nerbioi-Ibaizabaleko gazteriaren iritzia ezagutaraztea ahalbidetuko diguten erantzun ugari behar dugu.
TABLET BAT EDOTA ZINE, ANTZERKI ETA MUSIKA JAIALDIETARAKO SARRERAK (Ehuneko Bat eta Maz Basauri) irabaz ditzakezu. 
INFORMAZIO GEHIAGO HEMEN 

Hartu parte eztabaida-taldeetan
Zure iritziak aberastu egiten gaitu. Lagun gaitzazu zure iritzia xehetasun gehiagoz ezagutzen. KIROL ARGAZKI KAMARA BAT EDO BI PERTSONENTZAKO OPARI-KUTXA BAT irabaz dezakezu! INFORMAZIO GEHIAGO HEMEN

 

EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIO Y GRUPOS DE DISCUSIÓN YA HA FINALIZADO. ¡MUCHAS GRACIAS A TODOS Y TODAS!

Rellena este sencillo cuestionario
Tu respuesta suma. Necesitamos muchas respuestas que hagan posible dar a conocer la opinión de la juventud de Nerbio-Ibaizabal.
Puedes ganar UNA TABLET, ENTRADAS DE CINE, TEATRO Y FESTIVALES DE MÚSICA (Ehuneko Bat y Maz Basauri).
MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

Participa en los grupos de discusión.
Tu percepción nos enriquece. Ayúdanos a conocer más en detalle tu opinión.
¡Puedes ganar UNA CÁMARA DEPORTIVA O UNA CAJA REGALO para dos personas!
MÁS INFORMACIÓN
AQUÍ